Lektorálás


A lektorálás nélküli fordítás tartalmilag hiánytalan, és bár minden tekintetben megfelel a célnyelv követelményeinek, alapvetően visszaadja az eredeti szöveg információtartalmát. Előfordulhatnak stílusbeli és szakmai hiányosságok.

Lektorálás során az elkészült fordítás tartalom, szakmai szókincs, nyelvhelyesség és stílus szempontjából összevetésre kerül az eredeti forrásnyelv szövegével.

Lektoraink a fordítás ellenőrzése során a felmerülő igényeket szem előtt tartva, valamint a fordítás felhasználási célját figyelembe véve, akár irodalmi (műfordítói), műszaki, jogi, pénzügyi, orvosi, illetve az ezeken belüli, speciális hozzáértést igénylő készségeikkel végzik munkájukat.

A lektorálásnak alapvetően az alábbi feladatai vannak:

  • Az anyanyelvi lektorálás feladata elsősorban a nyelvtani és stilisztikai hibák kiszűrése, ezt a feladatot anyanyelvű szakfordító, lektor vagy nyelvész végzi.
  • szakmai lektorálás szükséges, amikor szakszövegek, jogi szövegek, műszaki és technikai leírások, használati utasítások, pénzügyi jelentések kerülnek fordításra. Ez esetben a témában jártas szakember (szakmai lektor) bevonása szükséges.
  • Műfordító bevonására akkor kerül sor, amikor nem elég a forrásnyelvről készített szószerinti fordítás. Reklám anyagok, termékismertetők, filmek, videók szövegeinek hangulatát kell megidézni.