Személyes okiratok és szerződések fordítása


A Fordicoop budapesti fordítóirodájában rendszeresen fordítjuk magánszemélyek hivatalos dokumentumait és magánjellegű levelezését is. Gyakran fordulnak hozzánk a munkavállaláshoz szükséges önéletrajzok, kísérő és motivációs levelek angol és egyéb nyelvű fordításáért, de külföldi tulajdonú cég esetében még az erkölcsi bizonyítvány hiteles fordítására is szükség lehet. A külföldi és nemzetközi tulajdoni cégnél való elhelyezkedéssel kapcsolatban mindenképpen érdemes még megemlíteni a korábbi munkáltatóktól kapott ajánlólevelek fordítását.

A magánszemélyek által kért fordítások esetében is gyakran van szükség a máshol részletezett orvosi és egészségügyi dokumentumok fordítására, hiszen biztosítási ügyeikhez nekik is szükségük lehet a zárójelentések, leletek és a többi irat fordítására.

Érdemes még kiemelni, hogy a magánszemélyek hivatalos ügyeivel kapcsolatban is gyakran van szükség adásvételi és örökösödési szerződések és más, hivatalos jogi dokumentumok magyarra, illetve magyarról idegen nyelvre történő fordítására.

Gyakran hozzák be a külföldön vásárolt gépek és berendezések használati útmutatóját és műszaki leírását is, hiszen ebben az esetben még a magyar üzletekben mellékelt, sajnos rendszeresen hevenyészett és pontatlan fordítás sem áll rendelkezésükre.

Végül, de nem utolsó sorban a magánszemélyeknél mindenképpen érdemes kitérni a személyes jellegű szövegekre, külföldi rokonokkal és ismerősökkel folytatott magánlevelezésre, melyek fordítása esetében természetesen szintén érvényes a külön megtalálható titoktartási nyilatkozatunk.

A magánszemélyek esetében különös hangsúlyt kap a hivatalos és hiteles fordítás közötti különbség, hiszen esetükben mind az időnek, mind a költségeknek nagyobb jelentősége van, ezért célszerű kiemelni, hogy hiteles fordításra szinte csak abban az esetben van szükség, amikor külföldi okirat magyar változatát kell benyújtani magyar hatósághoz.

A hatóságokhoz benyújtandó okiratok között első sorban a születési és a házassági anyakönyvi kivonatot célszerű megemlíteni, amire külföldi állampolgárok magyarországi letelepedésénél mindenképpen szükség lehet.

A magyar állampolgároknak külföldi ügyeikben nincs szüksége az OFFI által lényegesen drágábban és hosszabb idő alatt elkészített hiteles változatra, hiszen általában elegendő az okiratok komoly fordítóirodák, például a Fordicoop által készített, hivatalos záradékkal ellátott fordítása, illetve egyes esetekben a saját országukban készülő hiteles fordítást követelnek meg.

A Magyarországon működő külföldi cégeknél való elhelyezkedéskor, illetve üzleti kapcsolatok kialakításakor szinte kivétel nélkül elegendő a személyes okiratok, okmányok és egyéb dokumentumok hivatalos fordítása, amit kedvező áron és gyorsan elkészítünk budapesti fordítóirodánkban.
Itt is hangsúlyozzuk, minden esetben járjon utána, feltétlenül szükség van-e hiteles fordításra, és ebben az esetben jó-e a Magyarországon készült, hiszen így jelentős költségeket és időt takaríthat meg.

Előre is köszönjük, ha érdeklődésével megtisztel bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén, illetve az ide kattintva elérhető űrlapon összefoglalja az interneten keresztül megrendelni kívánt fordítás fontosabb paramétereit.

FordiCoop fordítóiroda
1012 Budapest, Attila út 125.
Tel.: 36-1- 438-0892
Mobil: 36-30-327-7500
E-mail: fordicoop@fordicoop.hu
Web: www.fordicoop.hu

Fordításainkat első sorban az alábbi, ABC rendbe szedett nyelveken végezzük, de igény eseten egyéb nyelvű fordítókról is gondoskodunk: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, ukrán fordítás. 
A nem európaiak közül az arabot, japánt és kínait emeljük ki, de itt is biztosítani tudjuk más nyelvek anyanyelvi szintű szakfordítóit.